Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Ždírec č. 3/2021, o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Ždírec

Obecně závazná vyhláška obce Ždírec č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 1-2021 o místním poplatku za pobyt

Obecně závazná vyhláška MŠ č. 2.2020

Obecně závazná vyhláška ZŠ č. 1.2020

OZV č. 2-2019 místní poplatek psi 

Zrušovací vyhláška č. 1/2018 – požární řád 

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1/2018

Program rozvoje obce ŽDÍREC 2016-2021

Obecně závazná vyhláška – poplatek za odpady č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška – shromažďování, sběr,odpadu č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č.5/2010 – poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška 1/2008 – o zákazu volného pobíhání psů

 

 

 

 

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress