Co se povoluje od 11.5.2020

2020_05_11_Povoluje_se

Informace o koronaviru – linka 1212

23. 03. TZ – Linka 1212

Mimořádná pomoc

Nařízení vlády ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19

sb087-20-AK; sb086-20-AK; sb085-20; sb0084-2020; sb083-20; Opatreni vlady; sb082-20-AK; sb081-20-AK; sb080-20-AK; sb076-20-AK; sb075-20; sb074-20; sb073-20; sb072-20-AK;  Opatreni vlády

 

usnesení NS;  sb0030-2020;  sb031-20;  sb032-20-AK;  Lockdown – 14-03-2020 – 02-02.pdfsb033-20-AK;  sb041-20;  sb042-20-AK;  Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory;  sb045-20-AK;  sb046-20-AK;  sb047-20-AK;  sb048-20;  sb051-20-AK;  sb053-20-AK;  sb054-20;  sb052-20-AK;  sb056-20-AK; sb057-20-AK; 

senioři

senioři

ZZMV_COVID a senioři_1

Informace k nouzovému stavu

Základní opatření k ochraně_28_2_20

Letak_resp_etiketa_cesky_KHSLK

Jak_si_spravne_myt_ruc

Změny jízdních řádů od 1.3.2020

Změny jízdních řádů od 1.3.2020

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Cílem projektu je vybudování systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na rozhraní Středočeského a Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově =_iso-8859-2_Q__vyu=BEiteln=FDch_odpad=

Svoz odpadů 2020

Harmonogram svozu odpadů 5 -12 2020 Ždírec

Svoz odpadů – Ždírec kalendář 2020

Výstavba víceúčelového hřiště

Tímto bych ráda informovala občany o dokončení prací na výstavbě nového víceúčelového hřiště, které bylo v těchto týdnech dokončeno.

Počátkem všeho bylo schválení projektu zastupitelstvem obce Ždírec a podání žádosti o dotaci z Libereckého krajez Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje, Program obnovy venkova, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, kde naše obec získala dotaci ve výši 48,09%.

Celkové náklady na výstavbu hřiště činily 764.065,- Kč a z toho dotace 367.438,85 Kč.

Výstavba začala srovnáním a zhutněním pláně pro hřiště, 30 cm štěrkový základ hřiště, finální vrstvou pod umělou trávu a uložením obrubníků. Následovalo dodání a montáž umělého trávníku, oplocení hřiště z ochranných sítí a pozinkovaných sloupků. A začalo se vybavovat: sportovní sloupky (nohejbal, volejbal), 2 ks fotbalových branek, 2 ks florbalových branek, basketbalová konstrukce, volejbalová síť, 4 ks laviček a v neposlední řadě odpadkový koš – to jen pro pořádek. A bylo hotovo.

K slavnostnímu otevření zatím nedošlo, ale věřím, že na jaře nám bude počasí přát a při této příležitosti uspořádáme turnaj ve volejbale (pro dámy), v nohejbale (pro pány) či v košíkové (pro děti).

 

                                                               

 

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress