Pingpongový turnaj Ždírec 16.7.2022

V sobotu 16.7.2022 jsme se sešli na turnaji ve stolním tenise. Účast byla slabá, do kategorie ženy se nikdo nepřihlásil a do mládežnické kategorie jen jeden, takže si zahrál s muži. Přesto jsme viděli pěkné boje. Nejlepší samozřejmě ve finále mezi Jaroslavem Fikrem a Jiřím Křížkem, které skončilo 2 : 1

Konečné pořadí bylo:

1. místo  Jaroslav Fikr

2. místo  Jiří Křížek

3. místo  Miloslav Pejzl

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast !!

Nové dětské hřiště

 

Obnovu dětského hřiště se nám podařilo zrealizovat, díky dobrému počasí, již v brzkých jarních měsících. Nové herní a cvičící prvky na našem dětském hřišti tak můžete v současné době už vyzkoušet. Stavba je z moderních materiálů a tak by mělo být hřiště trvanlivější i bezpečnější. Celkové náklady této akce dosáhly výše 358 893,30 Kč. Liberecký kraj nám dal na projekt dotaci ve výši 150 000,- Kč, to je 41,80% z celkových nákladů, za což mu patří velké díky. Chtěla bych poděkovat panu Moučkovi mladšímu za provedení výkopových prací a panu Kadlecovi a panu Rampouchovi za pomoc při realizaci hřiště. Děkuji také všem, kteří se zúčastnili teréních úprav  v okolí jednotlivých prvků hřiště.

 

Ždírecké noviny

ŽDÍRECKÉ NOVINY

Nový ceník dřeva.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám dřeva rozhodlo zastupitelstvo obce o nových cenách za dřevo pro občany.

ceník dřeva

Africký mor prasat- informace pro občany

Situace ohledně nákazy africkým morem prasat se opět zhoršila. Nákaza se přiblížila k hranicím ČR na vzdálenost menší než 10 km.

Veškeré informace najdete na stránkách SVS: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/amp-aktualni-informace/

Svoz komunálního odpadu v roce 2022

Svoz odpadů – kalendář 2022

Informace z FÚ

Přiznání k dani z nemovitostí

Betlémské světlo

pozvánka Betlémské světlo

Přišel k nám Mikuláš…

Rozsvěcení vánočního stromu

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress