Zastupitelstvo

Jarmila Hloušková
starostka obce
Telefon: +420 725 071 185
Email: starosta@zdireckokorinsko.cz

Antonín Kadlec
místostarosta obce
Telefon: +420 602 655 433
Email: mistostarosta@zdireckokorinsko.cz

Jarmila Kučerová
členka zastupitelstva
předsedkyně kulturního výboru

Zbyněk Zelenka
člen zastupitelstva
předseda kontrolního výboru

Milan Rampouch
člen zastupitelstva
předseda finančního výboru

 

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress