Obecní úřad

Oficiální název a IČ:
Obec Ždírec, IČ 00673463

Důvod a způsob založení:
Osamostatnění obce od Doks v roce 1990

Kontaktní spojení:
Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Ždírec
tel.: +420 725 071 185
tel.: +420 602 655 433
e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
Středa 16,00 hod. – 17,00 hod.

Způsob a místo podání žádostí:
osobně na obecním úřadě nebo nebo na e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Místo, kde lze podat stížnost:
osobně na obecním úřadě nebo nebo na e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Organizační struktura:
starosta: Jarmila Hloušková, email: starosta@zdireckokorinsko.cz
místostarosta: Antonín Kadlec, email: mistostarosta@zdireckokorinsko.cz
ostatní členové zastupitelstva: Jarmila Kučerová, Zbyněk Zelenka, Milan Rampouch

předsedkyně kulturního výboru: Jarmila Kučerová
předseda finančního výboru: Milan Rampouch
předseda kontrolního výboru: Zbyněk Zelenka

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress