Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 – základní škola 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – mateřská škola 

Zrušovací vyhláška č. 1/2018 – požární řád

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1/2018

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2016-2019

Obecně závazná vyhláška – poplatek za odpady č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška – shromažďování, sběr,odpadu č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 – poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška č.3/2010 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 – poplatek z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č.5/2010 – poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška 1/2008 – o zákazu volného pobíhání psů

 

 

 

 

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress