Letecké snímky – Ždírec, Bořejov, Ždírecký Důl

Oznámení pro zaměstnavatele

Oznámení pro zaměstnavatele NoPP VPP – VZ-26

Poděkování

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli na akce obce, jako bylo „Rozsvěcení vánočního stromku“ a „Mikulášská nadílka“, ať už finanční částkou nebo tím, že dary nakoupili.

Za finanční dary děkujeme manželům Moučkovým, manželům Kadlecovým a manželům Hegenbartovým.

Za věcné dary děkujeme manželům Rampouchovým (mikulášské punčochy), manželům Mikešovým (svařené víno), manželům Hegenbartovým (rum a citróny na grog), J. Hlouškové za výrobu voňavých mýdel, K. Šmídovi (větve na adventní věnce), T. Moučkovi st. za guláš, Z. Kadlecové za naplnění mikulášských punčoch ovocem, Vl. Zindrovi ml. za vyuzené špekáčky.

Janě Moučkové za anděla, Radkovi Šestákovi za Mikuláše, panu Rampouchovi a panu Krestešovi za čerty.

Paní Knorové za rozsvícení vánočního stromku.

Jinak za celý rok bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na všech akcích obce.

DĚKUJEME

Obecní úřad Ždírec

Lhůta pro podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Ždírec

Upozornění na konec lhůty pro podávání KL

Svoz komunálního odpadu 2019

Svoz odpadů – Ždírec kalendář 2019

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?Leták OPZ – VPP – Ždírec 22 – 2017

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress