Prodloužení platnosti mimořádných opatření

Upozorňujeme občany na prodloužení platnosti vyhlášených mimořádných opatření až do soboty 11. dubna 2020.

Nadále platí omezení volného pohybu osob, dodržování minimálního odstupu od dalších osob nejméně 2 metry a povoleno je až na výjimky pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Platí stále povinnost nošení roušek na veřejnosti, nově se však netýká dětí do dvou let a řidičů automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Zůstává v platnosti doba vyhrazená pro nákupy seniorů a držitelů průkazu ZTP v prodejnách větších než 500 m2, a to v době mezi 8. a 10. hodinou.

Informace o koronaviru – linka 1212

23. 03. TZ – Linka 1212

Mimořádná pomoc

Doporučení občanům a nařízení vlády ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19

usnesení NS;  sb0030-2020;  sb031-20;  sb032-20-AK;  Lockdown – 14-03-2020 – 02-02.pdfsb033-20-AK;  sb041-20;  sb042-20-AK;  Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory;  sb045-20-AK;  sb046-20-AK;  sb047-20-AK;  sb048-20;  sb051-20-AK;  sb053-20-AK;  sb054-20;  sb052-20-AK

senioři

senioři

ZZMV_COVID a senioři_1

Informace k nouzovému stavu

Základní opatření k ochraně_28_2_20

Letak_resp_etiketa_cesky_KHSLK

Jak_si_spravne_myt_ruc

Změny jízdních řádů od 1.3.2020

Změny jízdních řádů od 1.3.2020

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Cílem projektu je vybudování systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na rozhraní Středočeského a Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově =_iso-8859-2_Q__vyu=BEiteln=FDch_odpad=

Svoz odpadů 2020

Svoz odpadů – Ždírec kalendář 2020

Výstavba víceúčelového hřiště

Tímto bych ráda informovala občany o dokončení prací na výstavbě nového víceúčelového hřiště, které bylo v těchto týdnech dokončeno.

Počátkem všeho bylo schválení projektu zastupitelstvem obce Ždírec a podání žádosti o dotaci z Libereckého krajez Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje, Program obnovy venkova, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, kde naše obec získala dotaci ve výši 48,09%.

Celkové náklady na výstavbu hřiště činily 764.065,- Kč a z toho dotace 367.438,85 Kč.

Výstavba začala srovnáním a zhutněním pláně pro hřiště, 30 cm štěrkový základ hřiště, finální vrstvou pod umělou trávu a uložením obrubníků. Následovalo dodání a montáž umělého trávníku, oplocení hřiště z ochranných sítí a pozinkovaných sloupků. A začalo se vybavovat: sportovní sloupky (nohejbal, volejbal), 2 ks fotbalových branek, 2 ks florbalových branek, basketbalová konstrukce, volejbalová síť, 4 ks laviček a v neposlední řadě odpadkový koš – to jen pro pořádek. A bylo hotovo.

K slavnostnímu otevření zatím nedošlo, ale věřím, že na jaře nám bude počasí přát a při této příležitosti uspořádáme turnaj ve volejbale (pro dámy), v nohejbale (pro pány) či v košíkové (pro děti).

 

                                                               

 

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress