Betlémské světlo

pozvánka Betlémské světlo

Přišel k nám Mikuláš…

Rozsvěcení vánočního stromu

Pozvánka pro občany.

Zveme všechny občany na ,,Rozsvícení vánočního stromku” dne 27.11.2021 v 17,00 hodin u OÚ.

Přijďte společně zahájit adventní čas.

Srdečně zve zastupitelstvo obce

Pozvánka

Zimní výzdoba obce

Děkuji paní Zuzce Kadlecové za zimní úpravu truhlíků na autobusových zastávkách ve Ždírci a na Bořejově.

Také za vyzdobení truhlíků a květináčů u obecního úřadu.

starostka

Podzimní úklid listí v obci

Děkuji všem občanům ,kteří se podíleli na podzimním úklidu listí v obci.

Ať už se účastnili hrabání listí na hromádky nebo nakládání a odvozu shrabaného listí.

Všem zúčastněným ještě jednou DĚKUJI !

starostka

.

Svoz odpadů v obci

V sobotu 9. října 2021 proběhl, jako vždy na jaře a na podzim, svoz nebezpečného odpadu.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří počkali na svozová auta a pomáhali nakládat odpad svůj

i těch , kteří ho naházeli na hromadu a odjeli.

Ještě jednou děkuji

J.Hloušková

starostka

Údržba obecní zeleně v rámci rekvalifikačního kurzu “Údržba zeleně”

Během května a začátkem června 2021 byl Obecní úřad pronajat firmě KMV – zahradnické kurzy, která zde pořádala pro zájemce rekvalifikační kurz “Údržba zeleně”.

V rámci rekvalifikačního kurzu provedli účastníci zmlazovací řezy okrasných keřů v katastru obce Ždírec. Jednalo se zejména o zeleň v blízkosti Obecního úřadu.

Kurz byl pořádán firmou KMV-zahradnické kurzy: www.profesni-kvalifikace.cz

Tímto bychom chtěli firmě manželů Komárkových poděkovat za provedenou údržbu zeleně.

 

Zastupitelstvo obce Ždírec

 

Rekonstrukce památkově chráněné komunikace v obci Bořejov

Koncem roku 2019 se zastupitelstvo obce rozhodlo k rekonstrukci místní komunikace v obci Bořejov ležící na pozemku p.č. 1292/1 v k.ú. Ždírec v Podbezdězí. Tato komunikace je vyhlášena jako nemovitá kulturní památka, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Samotné rekonstrukci komunikace předcházela výměna dožilého poruchového vodovodního řadu, jejímž investorem byla společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SVS). Tato stavba byla dokončena k 31.10.2020.

Následně započaly práce na rekonstrukci komunikace v délce 190 m. Stávající komunikace byla tvořena kamennou dlažbou kladenou na divoko. Součástí realizace stavby byla oprava stávající opěrné zdi z pískovcových štuk včetně části dřevěného oplocení. Při opravě komunikace bylo provedeno sejmutí stávajícího kamenného krytu, který byl očištěn a vytříděn pro zpětné dláždění. Následně došlo k odtěžení stávajících podkladních vrstev včetně odtěžení zeminy na požadovanou tloušťku nové konstrukce pod dláždění a to jak v původní trase komunikace tak i v nově budovaných částí dláždění v rozsahu projektové dokumentace. Zemní pláň byla upravena a zhutněna. Následně byla realizována skladba jednotlivých částí původních komunikací dle projektové dokumentace. Rekonstrukci provedla firma PRIMA KÁMEN Plus, s.r.o., se sídlem T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov. Celková rekonstrukce byla ukončena k 31.3.2021.

Tato rekonstrukce památkově chráněné komunikace byla provedena s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci havarijního programu ve výši 900 tis. Kč a za podpory Libereckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 800 tis. Kč. Zároveň bude ze strany SVS, a.s., na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby uhrazena částka ve výši 382.640,- Kč na obnovu povrchů po rekonstrukci vodovodu.

Celková rekonstrukce komunikace dle projektové dokumentace vyšla na 2.480.345,41 Kč.

 

         

                                   

 

Pojďte s námi na Kokořínsko – Souhrnný jízdní řád víkendových spojů od 1.5.2021

Kokorinsko

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress