CENÍK DŘEVA NA PRODEJ

Betlémské světlo 23.12.2022 v 15,30 kostel Bořejov

Betlémské světlo 22

Vyráběli jsme adventní věnce a rozsvěceli stromek

Odpoledne před první adventní nedělí vyráběly děti s pomocí rodičů adventní věnce a ti menší ozdoby na stromeček a přáníčka k vánocům.

Jak vidíte z přiložených fotografií jsou děti velice šikovné.

Večer pak dorazili i dospělí a společně jsme rozsvítili stromek, popili svařák a popovídali se sousedy.

Zlatá popelnice 2021

 

Firma EKO-KOM, a.s. již několik let vyhlašuje soutěž obcí ve třídění odpadu.

Výsledky 17. ročníku soutěže obcí v Libereckém kraji byly slavnostně vyhlášeny v hotelu Královka v Janově nad Nisou.

Obec Ždírec dostala cenu ,,Za přínosný počin na poli odpadového hospodářství‘‘

Obec dostala diplom, věcnou cenu a šek na 10 000,-Kč.

Děkuji touto cestou všem občanům, kteří svým odpovědným přístupem k třídění odpadů, přispěli k tomuto ocenění a doufám, že se připojí i ti, kteří dosud  odpady řádně netřídí.

.

Pingpongový turnaj Ždírec 16.7.2022

V sobotu 16.7.2022 jsme se sešli na turnaji ve stolním tenise. Účast byla slabá, do kategorie ženy se nikdo nepřihlásil a do mládežnické kategorie jen jeden, takže si zahrál s muži. Přesto jsme viděli pěkné boje. Nejlepší samozřejmě ve finále mezi Jaroslavem Fikrem a Jiřím Krbcem, které skončilo 2 : 1

Konečné pořadí bylo:

1. místo  Jaroslav Fikr

2. místo  Jiří Krbec

3. místo  Miloslav Pejzl

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast !!

Nové dětské hřiště

 

Obnovu dětského hřiště se nám podařilo zrealizovat, díky dobrému počasí, již v brzkých jarních měsících. Nové herní a cvičící prvky na našem dětském hřišti tak můžete v současné době už vyzkoušet. Stavba je z moderních materiálů a tak by mělo být hřiště trvanlivější i bezpečnější. Celkové náklady této akce dosáhly výše 358 893,30 Kč. Liberecký kraj nám dal na projekt dotaci ve výši 150 000,- Kč, to je 41,80% z celkových nákladů, za což mu patří velké díky. Chtěla bych poděkovat panu Moučkovi mladšímu za provedení výkopových prací a panu Kadlecovi a panu Rampouchovi za pomoc při realizaci hřiště. Děkuji také všem, kteří se zúčastnili teréních úprav  v okolí jednotlivých prvků hřiště.

 

Ždírecké noviny

ŽDÍRECKÉ NOVINY

Nový ceník dřeva.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám dřeva rozhodlo zastupitelstvo obce o nových cenách za dřevo pro občany.

ceník dřeva

Africký mor prasat- informace pro občany

Situace ohledně nákazy africkým morem prasat se opět zhoršila. Nákaza se přiblížila k hranicím ČR na vzdálenost menší než 10 km.

Veškeré informace najdete na stránkách SVS: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/amp-aktualni-informace/

Svoz komunálního odpadu v roce 2022

Svoz odpadů – kalendář 2022

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress