Archiv pro kategorii ‘Informace’

Zimní výzdoba obce

Děkuji paní Zuzce Kadlecové za zimní úpravu truhlíků na autobusových zastávkách ve Ždírci a na Bořejově. Také za vyzdobení truhlíků a květináčů u obecního úřadu. starostka

Podzimní úklid listí v obci

Děkuji všem občanům ,kteří se podíleli na podzimním úklidu listí v obci. Ať už se účastnili hrabání listí na hromádky nebo nakládání a odvozu shrabaného listí. Všem zúčastněným ještě jednou DĚKUJI ! starostka .

Svoz odpadů v obci

V sobotu 9. října 2021 proběhl, jako vždy na jaře a na podzim, svoz nebezpečného odpadu. Chtěla bych poděkovat všem, kteří počkali na svozová auta a pomáhali nakládat odpad svůj i těch , kteří ho naházeli na hromadu a odjeli. Ještě jednou děkuji J.Hloušková starostka

Údržba obecní zeleně v rámci rekvalifikačního kurzu „Údržba zeleně“

Během května a začátkem června 2021 byl Obecní úřad pronajat firmě KMV – zahradnické kurzy, která zde pořádala pro zájemce rekvalifikační kurz „Údržba zeleně“. V rámci rekvalifikačního kurzu provedli účastníci zmlazovací řezy okrasných keřů v katastru obce Ždírec. Jednalo se zejména o zeleň v blízkosti Obecního úřadu. Kurz byl pořádán firmou KMV-zahradnické kurzy: www.profesni-kvalifikace.cz Tímto […]

Rekonstrukce památkově chráněné komunikace v obci Bořejov

Koncem roku 2019 se zastupitelstvo obce rozhodlo k rekonstrukci místní komunikace v obci Bořejov ležící na pozemku p.č. 1292/1 v k.ú. Ždírec v Podbezdězí. Tato komunikace je vyhlášena jako nemovitá kulturní památka, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Samotné rekonstrukci komunikace předcházela výměna dožilého poruchového vodovodního řadu, jejímž investorem byla společnost Severočeské vodovody […]

Pojďte s námi na Kokořínsko – Souhrnný jízdní řád víkendových spojů od 1.5.2021

Kokorinsko

Informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým

Ombudsman dětem

Svoz odpadů 2021

Svoz odpadů – kalendář 2021.xls

Obnova památkově chráněně komunikace v obci Bořejov

Realizovaný projekt „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje Transparent – Kraj   Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu transparent Min.kultury  

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou […]

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress