Úřední deska

Zobrazit úřední desku
Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Ždírec - Volby - Zastupitelstvo obce

Exekutorský úřad - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.9.2018  10.10.2018    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 13.4.2018  16.5.2018    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.9.2015  19.11.2015    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 31.10.2023  20.11.2023    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-regulace vlka obecného  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.10.2023  23.10.2023    Nařízení SVS - africký mor prasat  Vyhlášky a nařízení
 26.9.2023  15.10.2023    Veřejná vyhláška -návrh opatření obecné povahy-vlk obecný  Vyhlášky a nařízení
 24.5.2023  20.6.2023    VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2023  26.5.2023    Veřejná vyhláška Finančního úřadu  Vyhlášky a nařízení
 12.4.2023  16.5.2023    Vyhláška FÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.3.2023  30.4.2023    Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  Ostatní informace
 20.3.2023  5.4.2023    Oznámení - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství LK pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035  Ostatní informace
 15.3.2023  31.3.2023     Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu,,.  Vyhlášky a nařízení
 6.3.2023  26.3.2023    Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu  Ostatní informace
 11.1.2023  27.1.2023    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 4.1.2023  20.1.2023    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 28.12.2022  13.1.2023    Seznam vol. stanovišť v Libereckém kraji  Ostatní informace
 28.12.2022  13.1.2023    Oznámení-Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK  Ostatní informace
 21.12.2022  16.1.2023    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Vyhlášky a nařízení
 29.11.2022  31.1.2023    FÚ-Obnova katastrálního operátu a revize kat. území  Ostatní informace
 29.11.2022  31.1.2023    FÚ - Revize katastru nemovitostí a její dopad nadaň z nemovitých věcí  Ostatní informace
 9.11.2022  25.12.2022    Veř. vyhláška- opatření obecné povahy  Ostatní informace
 24.9.2022  31.12.2022    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 10.8.2022  30.8.2022    Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Ostatní informace
 1.8.2022  17.8.2022    Oznámení hejtmana Libereckého kraje  Ostatní informace
 27.7.2022  12.9.2022    Oznámení hejtmana Libereckého kraje  Ostatní informace
 27.7.2022  12.9.2022    Věstník právních předpisů Libereckého kraje  Ostatní informace
 18.5.2022  15.6.2022    Pozvánka na členskou schůzi SOMK  Ostatní informace
 28.4.2022  31.5.2022    SČVK -porovnání položek výpočtu cen za rok 2021  Ostatní informace
 26.4.2022  12.7.2022    Komunální volby - informace  Ostatní informace
 26.4.2022  12.5.2022    Závěrečné jednání - kompl. poz. úpravy v KÚ Ždírec  Ostatní informace
 22.4.2022  26.5.2022    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.2.2022  31.12.2022    Nařízení města Česká Lípa o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  Vyhlášky a nařízení
 31.1.2022  16.2.2022    Oznámení o vydání opatření obecné povahy- MZ  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.1.2022  3.2.2022    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.1.2022  3.2.2022    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.1.2022  3.2.2022    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II. a III. třídy  Vyhlášky a nařízení
 6.12.2021  22.12.2021    Kotlíkové dotace  Ostatní informace
 26.11.2021  12.12.2021    Leták SVS  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.4.2019  31.12.2019    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.3.2019  30.3.2019    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.12.2018  9.1.2019    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.11.2018  15.12.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2018  5.12.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.11.2018  7.12.2018    Aukční vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.9.2018  7.10.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.5.2018  13.6.2018    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2017  Ostatní informace
 27.4.2018  28.5.2018    Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2018  28.5.2018    Informace ke zpřístupnění - daň z nemovitosti  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2018  28.5.2018    Informace k zasílání složenek - daň z nemovitostí  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.4.2018  30.4.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.1.2018  26.1.2018    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.9.2017  1.10.2017    Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.5.2017  31.5.2017    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2016  Ostatní informace
 30.4.2017  31.5.2017    Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016  Ostatní informace
 13.4.2017  6.5.2017    Komplexní pozemkové úpravy - zjišťování průběhu hranic pozemků  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.2.2017  10.3.2017    Pozemkové úpravy - úvodní jednání  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.2.2017  1.8.2017    Oznámení o schválení závěrečného účtu Svazku obcí Máchův kraj 2015  Ostatní informace
 14.1.2017  30.1.2017    Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ždírec v Podbezdězí  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2017  22.1.2017    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.12.2016  13.1.2017    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.11.2016  2.12.2016    Nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 25.10.2016  1.12.2016    Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  Ostatní informace
 25.10.2016  13.11.2016    Návrh rozpočtu 2017 - Svazek obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 3.8.2016  3.9.2016    Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového fondu  Ostatní informace
 28.7.2016  30.9.2016    Nařízení Libereckého kraje - zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  Ostatní informace
 22.6.2016  22.7.2016    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.6.2016  22.7.2016    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.5.2016  23.6.2016    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj (návrh)  Ostatní informace
 19.5.2016  5.6.2016    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2016  4.6.2016    Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu  Ostatní informace
 27.4.2016  27.7.2016    Oznámení o zamýšleném převodu  Ostatní informace
 27.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - FÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - FÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - FÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2016  25.4.2016    Stanovení přechodné úpravy provozu  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2016  25.4.2016    Myslivecká konference  Ostatní informace
 26.2.2016  31.3.2016    Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  Ostatní informace
 2.2.2016  2.3.2016    Nepronajaté pozemky ve vlastnictví státu  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy - příloha č. 1  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy - příloha č. 2  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy - příloha č. 3  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2015  13.2.2016    Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyloženík veřejnému nahlédnutí  Ostatní informace
 15.11.2015  7.12.2015    Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj  Rozpočet a finance
 9.11.2015  31.12.2015    Finanční úřad - úhrada daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  Ostatní informace
 5.11.2015  6.12.2015    Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového fondu  Ostatní informace
 19.10.2015  31.1.2016    Kotlíkové dotace v Libereckém kraji  Ostatní informace
 1.10.2015  28.10.2015    Přerušení el. energie  Ostatní informace
 29.9.2015  22.10.2015    Přerušení el. energie  Ostatní informace
 14.9.2015  30.9.2015    Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.9.2015  23.10.2015    Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování návrhu Aktualizace č, 1 Zásad územního rozvoje Lib.kraje  Vyhlášky a nařízení
 21.8.2015  30.9.2015    Obnova katastrální operátu  Ostatní informace
 5.8.2015  10.9.2015    Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového fondu  Ostatní informace
 22.5.2015  7.6.2015    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj (návrh)  Rozpočet a finance
 30.4.2015  2.6.2015    Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu FÚ  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2015  31.5.2015    Vyúčtování vodného za rok 2014  Ostatní informace
 28.4.2015  2.6.2015    Veřejná vyhláška FÚ  Vyhlášky a nařízení
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015      Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015      Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2015  27.3.2015    Pozvánka všem členům honebního společenstva  Ostatní informace
 23.2.2015  23.5.2015    Zákaz vstupu do lesa  Ostatní informace

Obecní úřad Ždírec - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 20.11.2023  29.11.2023    Veřejné zasedání ZO dne 29.11.2023  Ostatní informace
 14.11.2023  30.11.2023    Návrh rozpočtu obce na rok 2024  Rozpočet a finance
 14.11.2023  30.11.2023    Návrh plnění rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok  Rozpočet a finance
 31.10.2023  28.11.2023    Pozvánka na členskou schůzi SOMK  Ostatní informace
 31.10.2023  28.11.2023    Návrh rozpočtu SOMK na rok 2024  Ostatní informace
 31.10.2023  28.11.2023    Návrh střednědobého výhledu SOMK 2025 - 2027  Ostatní informace
 10.10.2023  10.11.2023    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  Ostatní informace
 21.9.2023  7.10.2023    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.9.2023  Usnesení zastupitelstva obce
 11.9.2023  27.9.2023    Veřejné zasedání ZO dne 20.9.2023  Ostatní informace
 20.6.2023  1.7.2023    Veřejné zasedání ZO dne 29.6.2023  Ostatní informace
 14.6.2023  30.6.2023    Záměr pronájmu a prodeje  Ostatní informace
 13.6.2023  29.6.2023    Pozvánka na členskou schůzi DSO EKOD  Ostatní informace
 1.6.2023  17.6.2023    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.5.2023  Usnesení zastupitelstva obce
 1.6.2023  17.6.2023    Pozvánka na členskou schůzi SOMK  Ostatní informace
 24.5.2023  1.6.2023    Veřejné zasedání ZO dne 31.5.2023  Ostatní informace
 18.5.2023  3.6.2023    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- SOMK  Ostatní informace
 18.5.2023  3.6.2023    Návrh závěrečného účtu SOMK za rok 2022  Ostatní informace
 17.5.2023  2.6.2023    Pozvánka na členskou schůzi DSO EKOD  Ostatní informace
 17.5.2023  2.6.2023    Oznámení-africký mor prasat-uzavřené pásmo I.- k.ú.Ždírec  Ostatní informace
 4.5.2023  20.5.2023    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.5.2023  Usnesení zastupitelstva obce
 4.5.2023  20.5.2023    Schválený Závěrečný účet obce za rok 2022  Ostatní informace
 18.4.2023  4.5.2023    Návrh závěrečného účtu za rok 2022  Rozpočet a finance
 4.4.2023  30.4.2023    Návrh závěrečného účtu DSO EKOD  Ostatní informace
 4.4.2023  30.4.2023    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- EKOD  Ostatní informace
 17.3.2023  2.4.2023    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.3.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 9.3.2023  25.3.2023    Veřejné zasedání ZO dne 16.3.2023 -Program  Ostatní informace
 27.1.2023  12.2.2023    Veřejná schůze svazku EKOD  Ostatní informace
 18.1.2023  3.2.2023    Informace pro voliče  Ostatní informace
 3.1.2023  19.1.2023    Rozpočtové opatření č. 4/2022  Rozpočet a finance
 28.12.2022  13.1.2023    Informace pro voliče  Ostatní informace
 5.12.2022  21.12.2022    Veřejné zasedání ZO dne 13.12.2022  Ostatní informace
 29.11.2022  15.12.2022    Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2023-2025  Rozpočet a finance
 29.11.2022  15.12.2022    Návrh rozpočtu obce 2023  Rozpočet a finance
 9.11.2022  25.11.2022    SOMK - Pozvánka na členskou schůzi  Ostatní informace
 9.11.2022  30.11.2022    SOMK - návrh rozpočtu na rok 2023  Ostatní informace
 9.11.2022  30.11.2022    SOMK - návrh střednědobého výhledu na r. 2024-2026  Ostatní informace
 31.10.2022  10.12.2022    Pozvánka na veř. zasedání DSO EKOD  Ostatní informace
 21.10.2022  31.12.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.10.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 20.10.2022  31.12.2022    Rozpočtové opatření č. 2/2022  Usnesení zastupitelstva obce
 12.10.2022  15.11.2022    Upozornění k okleštění stromoví a jinýchporostů  Ostatní informace
 10.10.2022  26.10.2022    Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ždírec  Ostatní informace
 30.8.2022  25.9.2022    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 4.8.2022  24.9.2022    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 27.7.2022  12.8.2022    Program zasedání ZO dne 3.8,2022  Ostatní informace
 9.6.2022  30.6.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.6.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 1.6.2022  17.6.2022    Veřejné zasedání ZO dne 8.6.2022  Ostatní informace
 26.5.2022  30.6.2022    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- SOMK  Ostatní informace
 26.5.2022  30.6.2022    Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - SOMK  Ostatní informace
 23.5.2022  30.6.2022    Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2021  Rozpočet a finance
 19.5.2022  14.6.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.5.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 19.5.2022  14.7.2022    Rozpočtové opatření č. 1/2022  Ostatní informace
 10.5.2022  26.5.2022    Program zasedání zastupitelstva obce dne 18.5.2022  Ostatní informace
 26.4.2022  26.5.2022    Návrh závěrečného účtu za rok 2021  Rozpočet a finance
 7.4.2022  23.4.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.4.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 7.4.2022  23.9.2022    Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  Vyhlášky a nařízení
 4.4.2022  20.4.2022    Program zasedání ZO dne 6.4.2022  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.3.2022  10.4.2022    OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  Vyhlášky a nařízení
 10.3.2022  26.3.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.3.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 3.3.2022  19.3.2022    Program zasedání ZO dne 9.3.2022  Ostatní informace
 28.2.2022  16.3.2022    Pozvánka EKOD  Ostatní informace
 28.2.2022  16.3.2022    Střednědobý výhled EKOD  Ostatní informace
 28.2.2022  16.3.2022    Závěrečný účet - EKOD  Ostatní informace
 28.2.2022  16.3.2022    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- EKOD  Ostatní informace
 23.2.2022  11.3.2022    Záměr prodeje  Ostatní informace
 3.2.2022  19.2.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.2.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 26.1.2022  11.2.2022    Veřejné zasedání ZO dne 2.2.2022  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.1.2022  3.2.2022    Záměr prodeje  Ostatní informace
 16.12.2021  1.1.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.12.2021  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2021  31.12.2021    Schválený rozpočet na rok 2022  Rozpočet a finance
 15.12.2021  31.12.2021    Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2021  31.12.2021    Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Ždírec  Usnesení zastupitelstva obce
 13.12.2021  29.12.2021    Oznámení o uložení písemnosti-KoPÚ v k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.12.2021  29.12.2021    Rozpočtové opatření č. 4/2021  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.12.2021  24.12.2021    Program zasedání ZO dne 15.12.2021  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.11.2021  16.12.2021    Návrh rozpočtu obce 2022  Rozpočet a finance
 24.11.2021  10.12.2021    Pozvánka na členskou schůzi SOMK  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.11.2021  28.11.2021    Návrh rozpočtu SOMK na rok 2022  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.11.2021  28.11.2021    SOMK - střednědobý výhled na roky 2023-25 - návrh  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.11.2021  1.12.2021    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.11.2021  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.11.2021  24.11.2021    Rozpočet EKOD  Ostatní informace
 3.11.2021  5.12.2021    Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Ostatní informace
 26.10.2021  11.11.2021    Záměr prodeje  Ostatní informace
 26.10.2021  11.11.2021    Záměr prodeje  Ostatní informace
 20.10.2021  5.11.2021    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  Ostatní informace
 11.10.2021  27.10.2021    Usnesení ze dne 6. 10. 2021  Usnesení zastupitelstva obce
 23.9.2021  10.10.2021    Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.9.2021  6.10.2021    Usnesení ze dne 15.9.2021  Usnesení zastupitelstva obce
 20.9.2021  6.10.2021    Záměr pronájmu  Ostatní informace
 16.9.2021  1.10.2021    Rozpočtové změny  Usnesení zastupitelstva obce
 13.9.2021  30.9.2021    Vyrozumění o místě a termínu školení OVK  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.9.2021  28.9.2021    Svolání prvního zasedání okrskové volební komise  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.7.2021  16.8.2021    Usnesení ze dne 28.7.2021  Usnesení zastupitelstva obce
 20.7.2021  29.7.2021    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 7.7.2021  23.7.2021    Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1365/1 v k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Ostatní informace
 7.7.2021  23.7.2021    SOMK - Oznámení o zveřejnění  Ostatní informace
 10.6.2021  30.6.2021    Usnesení ze dne 9.6.2021  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2021  31.12.2021    Rozpočtové změny č. 2/2021  Rozpočet a finance
 10.6.2021  31.12.2021    Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2020  Rozpočet a finance
 2.6.2021  18.6.2021      Doručení veřejnou vyhláškou
 1.6.2021  10.6.2021    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 31.5.2021  16.6.2021    Návrh - Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2021  16.6.2021    Návrh - Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2021  16.6.2021    Návrh - Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.5.2021  16.6.2021    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2020 - NÁVRH  Ostatní informace
 25.5.2021  16.6.2021    Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí EKOD  Ostatní informace
 25.5.2021  16.6.2021    Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD 2020 - NÁVRH  Ostatní informace
 25.5.2021  16.6.2021    Zpráva o přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD 2020  Ostatní informace
 19.5.2021  5.6.2021    Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 19.5.2021  5.6.2021    Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.4.2021  31.12.2021    Rozpočtové změny č. 1/2021  Rozpočet a finance
 29.4.2021  31.12.2021    Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025  Rozpočet a finance
 29.4.2021  15.5.2021    Usnesení ze dne 28.4.2021  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2021  9.6.2021    Návrh závěrečného účtu za rok 2020  Rozpočet a finance
 26.4.2021  26.5.2021    Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  22.5.2021    SVS, a.s. - zveřejnění informací o vodném a stočném za rok 2020  Ostatní informace
 20.4.2021  28.4.2021    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 14.4.2021  14.7.2021    ČR Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.4.2021  30.4.2021    Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2021  28.4.2021    Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 - NÁVRH  Rozpočet a finance
 16.3.2021  5.4.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  5.4.2021    Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu obce Ždírec formou opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2021  31.3.2021    Usnesení ze dne 10.3.2021  Usnesení zastupitelstva obce
 12.3.2021  31.3.2021    Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  Vyhlášky a nařízení
 3.3.2021  20.3.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.3.2021  30.6.2021    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  Ostatní informace
 2.3.2021  10.3.2021    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 23.1.2021  9.2.2021    Záměr pronájmu - p.p.č. 1182/2, 1196, 1307/2, k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Ostatní informace
 15.1.2021  30.6.2021    Oznámení o zveřejnění - rozpočet, změny, střednědobý výhled 2020-2024  Rozpočet a finance
 15.1.2021  30.6.2021    SOMK - oznámení o zveřejnění  Ostatní informace
 15.1.2021  30.6.2021    EKOD - oznámení o zveřejnění  Ostatní informace
 12.1.2021  31.1.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.1.2021  31.1.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci SčVK  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.12.2020  16.1.2021    Rozpočtové změny č. 3/2020  Rozpočet a finance
 18.12.2020  5.1.2021    Usnesení ze dne 15.12.2020  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2020  5.1.2021    Rozpočtové změny č. 2/2020  Rozpočet a finance
 18.12.2020  31.12.2021    Rozpočet 2021  Rozpočet a finance
 8.12.2020  16.12.2020    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 27.11.2020  15.12.2020    Návrh rozpočtu na rok 2021  Rozpočet a finance
 25.11.2020  11.12.2020    SOMK - Pozvánka na členskou schůzi  Ostatní informace
 25.11.2020  12.12.2020    EKOD - Pozvánka na veřejné zasedání  Ostatní informace
 25.11.2020  12.12.2020    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2021  Ostatní informace
 19.11.2020  6.12.2020    SOMK - Střednědobý výhled na roky 2022 - 2024 - NÁVRH  Ostatní informace
 19.11.2020  6.12.2020    SOMK - Rozpočet 2021 - NÁVRH  Ostatní informace
 9.11.2020  23.12.2020    Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Ždírec  Ostatní informace
 30.10.2020  16.11.2020    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ždírec v Podbezdězí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek  Ostatní informace
 21.9.2020  7.10.2020    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Bořejov  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.9.2020  5.10.2020    Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - stanovení části společného školského obvodu základní školy  Vyhlášky a nařízení
 16.9.2020  5.10.2020    Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - stanovení části společného školského obvodu mateřské školy  Vyhlášky a nařízení
 10.9.2020  11.10.2020    Oznámení o době a místě konání I. a II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR  Ostatní informace
 10.9.2020  4.10.2020    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  Ostatní informace
 9.9.2020  2.10.2020    EKOD - Pozvánka na veřejné zasedání  Ostatní informace
 7.9.2020  16.9.2020    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 3.9.2020  17.9.2020    Vyrozumění členům OVK o místě a termínu školení  Ostatní informace
 3.9.2020  17.9.2020    Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR  Ostatní informace
 3.9.2020  17.9.2020    Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR  Ostatní informace
 18.8.2020  4.10.2020    Informace o počtu a sídle volebního okrsku  Ostatní informace
 18.8.2020  4.10.2020    Invormace o počtu a sídle volebního okrsku - Senát  Ostatní informace
 4.8.2020  6.9.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.7.2020  31.12.2020    Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.7.2020  31.12.2020    EKOD - oznámení o schválení  Ostatní informace
 22.7.2020  31.12.2020    EKOD - oznámení o schváleném rozpočtu  Ostatní informace
 20.7.2020  30.6.2021    SOMK - oznámení o zveřejnění  Ostatní informace
 19.6.2020  2.7.2020    SOMK - pozvánka na členskou schůzi  Ostatní informace
 19.6.2020  10.7.2020    Usnesení ze dne 17.6.2020  Usnesení zastupitelstva obce
 19.6.2020  31.12.2020    Rozpočtové změny č. 1/2020  Rozpočet a finance
 19.6.2020  10.7.2020    Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2019  Rozpočet a finance
 17.6.2020  30.7.2020    Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Lib. kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Lib. kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projedná  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.6.2020  30.6.2020    Záměr prodeje pozemků parc.č. 489/9 o výměře 75 m2, 489/10 o výměře 11 m2, k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Ostatní informace
 9.6.2020  17.6.2020    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2020  19.6.2020    EKOD - Pozvánka na veřejné zasedání  Ostatní informace
 3.6.2020  19.6.2020    SOMK - návrh Závěrečného účtu svazku obcí za rok 2019  Ostatní informace
 28.5.2020  19.6.2020    EKOD - zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019  Ostatní informace
 28.5.2020  19.6.2020    EKOD - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2019  Ostatní informace
 27.5.2020  17.6.2020    Návrh závěrečného účtu za rok 2019  Rozpočet a finance
 24.5.2020  17.6.2020    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  Rozpočet a finance
 20.5.2020  10.6.2020    Záměr prodeje pozemků parc.č. 33/3 o výměře 369 m2, 160/29 o výměře 77 m2, části pozemku p.č. 1324 o výměře cca 115 m2, k.ú. Ždírec v Podbezdězí  Ostatní informace
 20.5.2020  10.6.2020    Záměr pronájmu části místnosti na p.p.č. st. 78 o výměře 14,46 m2, k.ú. Ždírec v Podbězdězí  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.5.2020  31.5.2020    Oznámení o zjišťování průběhu hranic Pozemkových úprav  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.5.2020  31.5.2020    Oznámení o zjišťování průběhu hranic Pozemkových úprav - přehledka  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2020  20.5.2020    Řád veřejného pohřebiště  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2020  31.5.2020    Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019  Ostatní informace
 27.4.2020  13.5.2020    SOMK - pozvánka na členskou schůzi  Ostatní informace
 24.4.2020  10.5.2020    Usnesení ze dne 22.4.2020  Usnesení zastupitelstva obce
 22.4.2020  31.5.2020    Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.4.2020  5.5.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.4.2020  23.4.2020    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 8.4.2020  31.12.2022    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.4.2020  20.4.2020    AOPK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.3.2020  27.3.2020    Oznámení o upuštění od dražby  Dražební vyhláška
 13.3.2020  31.3.2020    Vyhlášení krizového stavu  Vyhlášky a nařízení
 10.3.2020  31.12.2020    EKOD - oznámení o schválení rozpočtu 2020  Ostatní informace
 20.2.2020  10.3.2020    Usnesení ze dne 19.2.2020  Usnesení zastupitelstva obce
 11.2.2020  20.2.2020    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 31.1.2020  16.2.2020    Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.1.2020  31.1.2020    EKOD - Pozvánka na veřejné zasedání  Ostatní informace
 17.1.2020  10.2.2020    Usnesení ze dne 15.1.2020  Usnesení zastupitelstva obce
 15.1.2020  31.1.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.1.2020  15.1.2020    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 2.1.2020  20.1.2020    Rozpočtové změny č. 4/2019  Rozpočet a finance
 2.1.2020  30.6.2020    Oznámení o zveřejnění - rozpočet 2020, rozpočtové změny, rozpočtový výhled  Rozpočet a finance
 17.12.2019  31.12.2020    SOMK - oznámení o zveřejnění  Ostatní informace
 17.12.2019  10.1.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.12.2019  31.12.2019    Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu  Vyhlášky a nařízení
 12.12.2019  31.12.2019    Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů  Vyhlášky a nařízení
 12.12.2019  31.12.2019    Rozpočtové změny č. 3/2019  Rozpočet a finance
 12.12.2019  31.12.2020    Rozpočet 2020  Rozpočet a finance
 12.12.2019  31.12.2019    Usnesení ze dne 12.12.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 11.12.2019  15.1.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  15.1.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příloha č. 1  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.12.2019  12.12.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 26.11.2019  13.1.2020    Veřejná vyhláška - Územní plán Ždírec - společné jednání  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.11.2019  31.12.2019    Návrh rozpočtu 2020  Rozpočet a finance
 1.11.2019  23.11.2019    EKOD - Pozvánka na jednání  Ostatní informace
 30.10.2019  31.12.2019    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2020  Ostatní informace
 24.10.2019  15.11.2019    Usnesení ze dne 23.10.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 16.10.2019  23.10.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 13.10.2019  31.10.2019    SOMK - Návrh rozpočtu na rok 2020  Ostatní informace
 13.10.2019  31.10.2019    SOMK - Střednědobý výhled na roky 2021 - 2023 (návrh)  Ostatní informace
 27.9.2019  15.10.2019    Usnesení ze dne 25.9.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 26.9.2019  31.12.2019    Rozpočtové změny č. 2/2019  Rozpočet a finance
 17.9.2019  26.9.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 2.9.2019  3.10.2019    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.8.2019  16.9.2019    CHKO Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.8.2019  31.12.2019    Upozornění pro obyvatele obce  Ostatní informace
 16.8.2019  3.9.2019    EKOD - Pozvánka na jednání  Ostatní informace
 31.7.2019  20.8.2019    usnesení ze dne 29.7.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 19.7.2019  29.7.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2019  29.7.2019    EKOD - Pozvánka na jednání  Ostatní informace
 11.7.2019  11.7.2020    EKOD - Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2018  Ostatní informace
 27.6.2019  28.2.2020    Oznámení o zveřejnění  Rozpočet a finance
 22.6.2019  10.7.2019    Usnesení ze dne 19.6.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 20.6.2019  31.7.2019    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  Ostatní informace
 20.6.2019  31.7.2019    Závěrečný účet obce za rok 2018  Rozpočet a finance
 20.6.2019  30.9.2019    Rozpočtové změny č. 1/2019  Rozpočet a finance
 12.6.2019  12.6.2020    SOMK - Oznámení o zveřejnění  Ostatní informace
 11.6.2019  19.6.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 11.6.2019  19.6.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 6.6.2019  30.6.2019    EKOD - Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018  Ostatní informace
 6.6.2019  30.6.2019    EKOD - Závěrečný účet za rok 2018  Ostatní informace
 31.5.2019  20.6.2019    Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024  Rozpočet a finance
 31.5.2019  20.6.2019    Závěrečný účet obce za rok 2018  Rozpočet a finance
 31.5.2019  20.6.2019    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  Ostatní informace
 29.5.2019  16.6.2019    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 24.5.2019  10.6.2019    Svazek obcí Máchův kraj - Závěrečný účet 2018  Ostatní informace
 14.5.2019  1.6.2019    EKOD - Pozvánka na jednání  Ostatní informace
 7.5.2019  26.5.2019    Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  Ostatní informace
 30.4.2019  31.5.2019    Vodné a stočné za rok 2018  Ostatní informace
 27.4.2019  20.5.2019    Usnesení ze dne 24.4.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 24.4.2019  31.12.2019    Rozpočet 2019  Rozpočet a finance
 24.4.2019  28.5.2019    Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.4.2019  25.4.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 15.4.2019  1.5.2019    Svolání 1. zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 8.4.2019  30.4.2019    Usnesení zastupitelstva ze dne 5.4.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 6.4.2019  25.4.2019    Návrh rozpočtu 2019  Rozpočet a finance
 29.3.2019  13.4.2019    EKOD - Pozvánka na jednání  Ostatní informace
 28.3.2019  6.4.2019    Veřejné zasedání - ustavující zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 17.3.2019  2.4.2019    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Ždírec  Ostatní informace
 14.3.2019  27.3.2019    EKOD - Pozvánka na jednání  Ostatní informace
 27.2.2019  17.3.2019    Oznámení o době a místě konání nových voleb do zastupitelstva obce Ždírec  Ostatní informace
 21.2.2019  20.3.2019    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 16.2.2019  5.3.2019    Usnesení zastupitelstva ze dne 15.2.2019  Usnesení zastupitelstva obce
 15.2.2019  22.2.2019    Svolání 1. zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 7.2.2019  15.2.2019    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 22.1.2019  16.3.2019    Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro nové volby do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 11.1.2019  31.1.2020    EKOD - Oznámení o schválení rozpočtu 2019  Ostatní informace
 20.12.2018  5.1.2019    Rozpočtové změny č. 3/2018  Rozpočet a finance
 20.12.2018  31.12.2019    Pravidla rozpočtového provizoria obce Ždírec  Rozpočet a finance
 20.12.2018  10.1.2019    Usnesení č. 7/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2018  31.5.2019    Rozpočtové změny č. 3/2018  Rozpočet a finance
 11.12.2018  19.12.2018    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 2.12.2018  18.12.2018    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2019  Ostatní informace
 18.11.2018  4.12.2018    Usnesení č. 6/2018 z ustavujícího zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2018  11.12.2018    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 7.11.2018  11.12.2018    SOMK - Návrh rozpočtu na rok 2019  Ostatní informace
 6.11.2018  17.11.2018    Veřejné zasedání - ustavující zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 10.10.2018  26.10.2019    EKOD - Oznámení o schválení rozpočtových opatření rozpočtu dobrovolného svazku obcí na rok 2018  Ostatní informace
 10.10.2018  26.10.2019    EKOD - Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2017  Ostatní informace
 10.10.2018  18.10.2018    EKOD - Pozvánka na jednání  Ostatní informace
 7.10.2018  23.10.2018    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 24.9.2018  10.10.2018    Usnesení č. 5/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 19.9.2018  6.10.2018    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 17.9.2018  10.10.2018    Přechodné jízdní řády - Ždírec-Bořejov-Blatce  Ostatní informace
 17.9.2018  10.10.2018    Přechodné jízdní řády - Ždírec-Bořejov-Blatce II.etapa  Ostatní informace
 13.9.2018  21.9.2018    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 7.9.2018  5.10.2018    Svolání zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 28.8.2018  21.9.2018    Prodej pozemku parc.č. 1365/12 (část pozemku parc.č. 1365/1)  Ostatní informace
 17.8.2018  6.10.2018    Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupetelstva obce  Ostatní informace
 28.7.2018  15.8.2018    Usnesení č. 4/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 28.7.2018  15.8.2018    Obecně závazná vyhláška č. 2/2018  Vyhlášky a nařízení
 28.7.2018  15.8.2018    Obecně závazná vyhláška č. 3/2018  Vyhlášky a nařízení
 18.7.2018  27.7.2018    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 10.7.2018  18.8.2018    Veřejná vyhláška - Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.7.2018  21.7.2018    Komplexní pozemkové úpravy - žádost o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek  Ostatní informace
 22.6.2018  31.7.2019    Oznámení o zveřejnění SOMK  Ostatní informace
 6.6.2018  27.6.2018    EKOD - Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017  Ostatní informace
 6.6.2018  27.6.2018    EKOD - Závěrečný účet za rok 2017  Ostatní informace
 2.6.2018  20.6.2018    Usnesení č. 3/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 2.6.2018  30.6.2018    Obecně závazná vyhláška č. 1/2018  Vyhlášky a nařízení
 2.6.2018  18.6.2018    Rozpočtové změny č. 2/2018  Rozpočet a finance
 2.6.2018  31.5.2019    Rozpočtové změny č. 2/2018  Rozpočet a finance
 24.5.2018  30.6.2018    Závěrečný účet obce za rok 2017  Rozpočet a finance
 23.5.2018  8.6.2018    Veřejné zasedání  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.5.2018  2.6.2018    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 23.5.2018  16.6.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.5.2018  13.6.2018    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 1.5.2018  31.5.2018    Závěrečný účet obce za rok 2017  Rozpočet a finance
 1.5.2018  31.5.2018    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  Usnesení zastupitelstva obce
 1.5.2018  31.5.2018    Návrh závěrečného účtu 2017  Rozpočet a finance
 1.5.2018  31.5.2019    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  Ostatní informace
 9.4.2018  30.4.2018    Usnesení č. 2/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 6.4.2018  30.9.2018    Rozpočtové změny č. 1/2018  Rozpočet a finance
 6.4.2018  31.5.2019    Rozpočtové změny č. 1/2018  Rozpočet a finance
 28.3.2018  6.4.2018    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 14.2.2018  5.3.2018    EKOD - Oznámení o schválení rozpočtu 2017  Ostatní informace
 14.2.2018  14.2.2019    EKOD - Oznámení o schválení rozpočtu 2018  Ostatní informace
 14.2.2018  14.2.2019    EKOD - Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 2019 - 2023  Ostatní informace
 14.2.2018  14.2.2019    EKOD - Oznámení o schválení rozpočtových opatření rozpočtu dobrovolného svazku obcí na rok 2017  Ostatní informace
 12.2.2018  28.2.2018    Usnesení č. 1/2018  Usnesení zastupitelstva obce
 30.1.2018  10.2.2018    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 17.1.2018  27.1.2018    Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb - II. kolo  Ostatní informace
 13.1.2018  13.2.2018    Výsledky prezidentských voleb - 1. kolo  Ostatní informace
 18.12.2017  22.12.2017    Svolání zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 18.12.2017  31.12.2018    Oznámení o schválení rozpočtu 2018  Rozpočet a finance
 16.12.2017  5.1.2018    Rozpočet 2018  Rozpočet a finance
 16.12.2017  5.1.2018    Usnesení č. 9/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 16.12.2017  31.12.2018    Rozpočet 2018  Rozpočet a finance
 16.12.2017  31.5.2019    Rozpočet 2018  Rozpočet a finance
 15.12.2017  18.1.2018    Pozvánka EKOD  Ostatní informace
 15.12.2017  31.12.2017    Rozpočtové změny č. 3/2017  Rozpočet a finance
 14.12.2017  14.1.2018    Informace o době a místě konání volby prezidenta  Ostatní informace
 5.12.2017  16.12.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 28.11.2017  15.12.2017    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2018  Ostatní informace
 28.11.2017  15.12.2017    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2017  Ostatní informace
 28.11.2017  15.12.2017    EKOD - Návrh střednědobého výhledu na roky 2019 - 2023  Ostatní informace
 27.11.2017  10.12.2017    Pozvánka EKOD  Ostatní informace
 25.11.2017  11.12.2017    Usnesení č. 8/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2017  15.12.2017    Návrh rozpočtu 2018  Rozpočet a finance
 14.11.2017  24.11.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2017  31.5.2019    Návrh rozpočtu 2017  Rozpočet a finance
 14.11.2017  31.5.2019    Návrh rozpočtu 2018  Rozpočet a finance
 8.11.2017  30.11.2017    Svazek obcí Máchův kraj - Rozpočet na rok 2018 - návrh  Ostatní informace
 8.11.2017  30.11.2017    Svazek obcí Máchův kraj - Střednědobý výhled na roky 2019-2021 - návrh  Ostatní informace
 4.11.2017  22.11.2017    Pozvánka EKOD  Ostatní informace
 26.10.2017  11.11.2017    Usnesení č. 7/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 21.10.2017  15.11.2017    Výsledky voleb 20.-21.10.2017  Ostatní informace
 20.10.2017  29.11.2017    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 17.10.2017  26.10.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 15.10.2017  31.10.2017    Usnesení č. 6/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 15.10.2017  31.10.2017    Rozpočtové změny č. 2/2017  Rozpočet a finance
 4.10.2017  14.10.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 3.10.2017  22.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  Ostatní informace
 22.9.2017  22.10.2017    Svolání zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 13.9.2017  31.12.2017    Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji  Ostatní informace
 5.9.2017  16.9.2017    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj  Ostatní informace
 4.9.2017  21.10.2017    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 27.8.2017  15.9.2017    Usnesení č. 5/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 25.8.2017  15.9.2017    Prodej pozemku parc.č. 485/23  Ostatní informace
 16.8.2017  26.8.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 4.8.2017  5.9.2017    Návrh zadání územního plánu Ždírec  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.8.2017  5.9.2017    Veřejná vyhláška k návrhu zadání územního plánu Ždírec  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.6.2017  16.7.2017    Usnesení č. 4/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 28.6.2017  30.6.2018    Závěrečný účet obce za rok 2016  Rozpočet a finance
 20.6.2017  28.6.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2017  26.6.2017    Usnesení č. 3/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2017  26.6.2017    Rozpočtové změny č. 1/2017  Rozpočet a finance
 10.6.2017  10.6.2018    Oznámení o schválení rozpočtových opatření rozpočtu na rok 2017  Rozpočet a finance
 7.6.2017  23.6.2017    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  Rozpočet a finance
 7.6.2017  23.6.2017    Závěrečný účet obce za rok 2016  Rozpočet a finance
 1.6.2017  9.6.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 25.4.2017  20.5.2017    Prodej pozemku parc.č. 1325/2  Ostatní informace
 18.4.2017  12.5.2017    Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  Ostatní informace
 15.4.2017  2.5.2017    Usnesení č. 2/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 7.4.2017  31.12.2017    Oznámení o zveřejnění SOMK.  Ostatní informace
 6.4.2017  15.4.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 18.2.2017  6.3.2017    Usnesení č. 1/2017  Usnesení zastupitelstva obce
 13.2.2017  13.2.2019    Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2016 - 2019  Rozpočet a finance
 9.2.2017  17.2.2017    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2016  7.1.2017    Usnesení č. 8/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 21.12.2016  7.1.2017    Rozpočet 2017  Rozpočet a finance
 21.12.2016  31.5.2019    Rozpočet 2017  Rozpočet a finance
 13.12.2016  22.12.2016    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2016  21.12.2016    Návrh rozpočtu 2017  Rozpočet a finance
 7.11.2016  25.11.2016    Usnesení č. 7/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2016  5.11.2016    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 8.10.2016  24.10.2016    Výsledky voleb 7.-8.10.2016  Ostatní informace
 14.9.2016  6.10.2016    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  Ostatní informace
 12.9.2016  30.9.2016    Usnesení č. 6/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 1.9.2016  10.9.2016    Veřejné zasedávní  Usnesení zastupitelstva obce
 24.8.2016  10.9.2016    Usnesení č. 5/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 16.8.2016  25.8.2016    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 30.7.2016  15.8.2016    Usnesení č. 4/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 21.7.2016  30.7.2016    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 14.7.2016  31.7.2016    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu přestupkové agendy  Ostatní informace
 6.6.2016  30.6.2016    Usnesení č. 3/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 25.5.2016  3.6.2016    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2016  27.5.2016    Závěrečný účet obce za rok 2015  Rozpočet a finance
 11.5.2016  27.5.2016    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015  Ostatní informace
 10.4.2016  30.4.2016    Usnesení č. 2/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 31.3.2016  8.4.2016    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 30.3.2016  20.4.2016    Záměr obce prodat pozemek  Ostatní informace
 10.3.2016  31.3.2016    Záměr obce prodat pozemek  Ostatní informace
 19.2.2016  10.3.2016    Usnesení č. 1/2016  Usnesení zastupitelstva obce
 5.2.2016  17.2.2016    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 23.1.2016  10.2.2016    Záměr obce pronajmout pozemky  Ostatní informace
 22.12.2015  10.1.2016    Usnesení č. 7/2015  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2015  10.1.2016    Rozpočet 2016 - příjmy  Rozpočet a finance
 22.12.2015  10.1.2016    Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Vyhlášky a nařízení
 22.12.2015  10.1.2016    Rozpočet 2016 - výdaje  Rozpočet a finance
 22.12.2015  23.12.2015    Rozpočet 2015 - příjmy  Rozpočet a finance
 22.12.2015  23.12.2015    Rozpočet 2015 - výdaje  Rozpočet a finance
 22.12.2015  31.12.2019    Rozpočtový výhled 2016 - 2019  Rozpočet a finance
 9.12.2015  19.12.2015    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 1.11.2015  18.11.2015    Usnesení č. 6/2015  Usnesení zastupitelstva obce
 22.10.2015  31.10.2015    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 6.9.2015  23.9.2015    Usnesení č. 5/2015  Usnesení zastupitelstva obce
 25.8.2015  5.9.2015    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 19.7.2015  19.8.2015    Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05  Vyhlášky a nařízení
 19.7.2015  19.8.2015    Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05  Vyhlášky a nařízení
 19.7.2015  19.8.2015    Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05  Vyhlášky a nařízení
 12.7.2015  28.7.2015    Usnesení č. 4/2015  Usnesení zastupitelstva obce
 1.7.2015  11.7.2015    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 19.5.2015  5.6.2015    Usnesení č. 3/2015.  Usnesení zastupitelstva obce
 6.5.2015  16.5.2015    Veřejné zasedání  Usnesení zastupitelstva obce
 23.4.2015  9.5.2015    Závěrečný účet obce za rok 2014  Rozpočet a finance
 23.4.2015  9.5.2015    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  Usnesení zastupitelstva obce
 30.3.2015  20.4.2015    Záměr obce prodat pozemky  Ostatní informace
 22.3.2015  11.4.2015    Usnesení č. 2/2015  Usnesení zastupitelstva obce
 11.3.2015  21.3.2015    Veřejné zasedání  Ostatní informace
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2014  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2013  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2012  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2011  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2010  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2009  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2008  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Řád veřejného pohřebiště  Ostatní informace
 8.3.2015  9.3.2015    Závěrečný účet obce za rok 2010  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Závěrečný účet obce za rok 2011  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Závěrečný účet obce za rok 2012  Rozpočet a finance
 16.2.2015  16.3.2015    Záměr obce pronajmout pozemky  Ostatní informace
 16.2.2015  16.3.2015    Usnesení č. 1/2015  Usnesení zastupitelstva obce
 23.12.2014  8.1.2015    Prodej pozemků  Ostatní informace
 17.12.2014  17.1.2015    Rozpočet na rok 2015  Rozpočet a finance
 8.12.2014  24.12.2014    Veřejné zasedání zastupitelstva 16.12.2014  Ostatní informace
 24.11.2014  7.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015  Rozpočet a finance
 11.4.2014  30.4.2014    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013  Rozpočet a finance
 11.4.2014  30.4.2014    Závěrečný účet obce za rok 2013  Rozpočet a finance
 1.9.2013  1.10.2013    Návrh rozpočtu na rok 2014  Rozpočet a finance
 1.9.2012  1.10.2012    Návrh rozpočtu na rok 2013  Rozpočet a finance
 1.9.2011  1.10.2011    Návrh rozpočtu na rok 2012  Rozpočet a finance
 1.9.2010  1.10.2010    Návrh rozpočtu na rok 2011  Rozpočet a finance
 1.9.2009  1.10.2009    Návrh rozpočtu na rok 2010  Rozpočet a finance
 1.9.2008  1.10.2008    Návrh rozpočtu na rok 2009  Rozpočet a finance
 1.9.2007  1.10.2007    Návrh rozpočtu na rok 2008  Rozpočet a finance

Volby - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 23.11.2022  13.1.2023    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 18.8.2022  23.9.2022    Vyrozumění  Ostatní informace
 18.8.2022  23.8.2022    Zasedání okrskové volební komise  Ostatní informace
 4.7.2022  20.7.2022    Volby do zastupitelstva obce  Ostatní informace
 23.8.2021  8.9.2021    Poskytnuté informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 27.11.2017  28.1.2018    Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta  Ostatní informace

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 15.11.2023  1.12.2023    Návrh - Střednědobý rozpočet na rok 2024 -2027  Rozpočet a finance
 30.6.2023  30.7.2023    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.6.2023  Usnesení zastupitelstva obce
 19.4.2023  5.5.2023    Veřejné zasedání ZO dne 3.5.2023  Ostatní informace
 9.2.2023  25.2.2023    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.2.2023  Usnesení zastupitelstva obce
 31.1.2023  16.2.2023    Veřejné zasedání ZO dne 8.2.2023  Ostatní informace
 15.12.2022  31.12.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.12.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2022  31.12.2022    Rozpočtové opatření č. 3/2022  Rozpočet a finance
 4.8.2022  20.9.2022    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.8.2022  Usnesení zastupitelstva obce
 8.9.2021  25.9.2021    veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 15.9.2021 od 18:00 hod  Ostatní informace
 17.12.2014  3.1.2015    Usnesení č.7 2014  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress