Archiv pro Květen 2021

Rekonstrukce památkově chráněné komunikace v obci Bořejov

Koncem roku 2019 se zastupitelstvo obce rozhodlo k rekonstrukci místní komunikace v obci Bořejov ležící na pozemku p.č. 1292/1 v k.ú. Ždírec v Podbezdězí. Tato komunikace je vyhlášena jako nemovitá kulturní památka, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Samotné rekonstrukci komunikace předcházela výměna dožilého poruchového vodovodního řadu, jejímž investorem byla společnost Severočeské vodovody […]

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress