Rekonstrukce vodovodu v obci Bořejov

V Bořejově, místní části obce Ždírec, začne rekonstrukce dožilého poruchového vodovodního řadu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2020: V Bořejově, místní části obce Ždírec, vyměníme dožilé poruchové vodovodní řady. Stavbu koordinujeme s obcí, která po dokončení stavby plánuje provést obnovu historické dlažby.

Více o stavbě:
V části obce Bořejov, na p.p.č. 1291/1, kde se nachází památkově chráněná cesta, je uložen vodovodní řad z litiny DN 70 a DN 40, který byl uveden do provozu v roce 1913. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.
Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s obcí, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 205,74 metrů.
Nový vodovodní řad bude z polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN/OD 90 SDR17 typ. 02. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 9 ks a 1 ks podzemního hydrantu DN80 (určený pro technické účely).
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. srpna 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (36. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2020.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

Komentáře a zpětné odkazy jsou zakázány.

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress