Poděkování

Tímto bychom rádi poděkovali:

panu Josefu Štveráčkovi za poskytnutí finančního daru na dětský den a paní Miroslavě Komárkové za finanční dar na občerstvení na Čarodějnice.

Jaroslavu Čadilovi děkujeme za vysazení vzrostlých tújí u obecního úřadu.

DĚKUJEME

Obecní úřad Ždírec

Komentáře a zpětné odkazy jsou zakázány.

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress