Obecní úřad

Oficiální název a IČ:
Obec Ždírec, IČ 673463

Důvod a způsob založení:
Osamostatnění obce od Doks v roce 1990

Kontaktní spojení:
Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Doksy
tel.: +420 725 071 185
e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
Středa 16,00 hod. – 17,00 hod.

Způsob a místo podání žádostí:
osobně na obecním úřadě nebo nebo na e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Místo, kde lze podat stížnost:
osobně na obecném úřadě nebo nebo na e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Organizační struktura:
starosta: Hana Jelínková, email: starosta@zdireckokorinsko.cz
místostarosta: Lenka Báchorová, email: mistostarosta@zdireckokorinsko.cz
ostatní členové zastupitelstva: Karel Šmíd, Jarmila Kučerová, Jarmila Hloušková
předseda kontrolního výboru: Karel Šmíd
předseda kulturního výboru: Jarmila Kučerová
předseda finančního výboru: Jarmila Hloušková

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress