Zastupitelstvo

Jarmila Hloušková
člen zastupitelstva, předseda finančního výboru

Jarmila Kučerová
členka zastupitelstva, předseda kulturního výboru

Hana Jelínková
starostka obce
Telefon: +420 725 071 185
Email: starosta@zdireckokorinsko.cz

Karel Šmíd
člen zastupitelstva, předa kontrolního výboru

Lenka Báchorová
místostarosta obce
Email: mistostarosta@zdireckokorinsko.cz

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress