Zastupitelstvo

Jarmila Hloušková
starostka obce
Telefon: +420 725 071 185
Email: starosta@zdireckokorinsko.cz

Antonín Kadlec
místostarosta obce

Telefon: +420 602 655 433

Email: mistostarosta@zdireckokorinsko.cz

Tomáš Moučka st.
člen zastupitelstva

Tomáš Moučka ml.

člen zastupitelstva

Milan Rampouch                                                                                                                                                                                           

člen zastupitelstva

 

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress