Archiv pro kategorii ‘Informace’

Nabídka stabilního zaměstnání ve věznici Stráž pod Ralskem

Nabídka stabilního zaměstnání

Rekonstrukce vodovodu v obci Bořejov

V Bořejově, místní části obce Ždírec, začne rekonstrukce dožilého poruchového vodovodního řadu Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2020: V Bořejově, místní části obce Ždírec, vyměníme dožilé poruchové vodovodní řady. Stavbu koordinujeme s obcí, která po dokončení stavby plánuje provést obnovu historické dlažby. Více o stavbě: V části obce Bořejov, na p.p.č. […]

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou […]

Svoz odpadů 2020

Harmonogram svozu odpadů 5 -12 2020 Ždírec  

Výstavba víceúčelového hřiště

Tímto bych ráda informovala občany o dokončení prací na výstavbě nového víceúčelového hřiště, které bylo v těchto týdnech dokončeno. Počátkem všeho bylo schválení projektu zastupitelstvem obce Ždírec a podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje – z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje, Program obnovy venkova, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské […]

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress