Archiv pro kategorii ‘Informace’

Mimořádná pomoc osamoceným seniorům a rodičům samoživitelům

Charita mimořádná pomoc Podzim 2020

Lékárenská pohotovost od 1.11.2020

Lékárenská pohotovost 1.11.2020

Studijní centrum BASIC

Studijní centrum BASIC se zaměřuje na pomoc rodičům a dětem s jejich problémy s učením. V této nelehké době se snaží podpořit děti i rodiče a podat jim pomocnou ruku v učení, dělání úkolů i trávení společného.

Finanční úřad pro Liberecký kraj přijímá dnem 12. 10. 2020 opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID -19

Tisková zpráva FÚ pro Liberecký kraj

Obnova památkově chráněně komunikace v obci Bořejov

Realizovaný projekt „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje Transparent – Kraj   Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu transparent Min.kultury  

Nabídka stabilního zaměstnání ve věznici Stráž pod Ralskem

Nabídka stabilního zaměstnání

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou […]

Svoz odpadů 2020

Harmonogram svozu odpadů 5 -12 2020 Ždírec  

Výstavba víceúčelového hřiště

Tímto bych ráda informovala občany o dokončení prací na výstavbě nového víceúčelového hřiště, které bylo v těchto týdnech dokončeno. Počátkem všeho bylo schválení projektu zastupitelstvem obce Ždírec a podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje – z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje, Program obnovy venkova, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské […]

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress