Archiv pro kategorii ‘Informace’

Informační leták – ekologické vytápění

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

priloha_874247040_0_oznameni_obce_00673463

Informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým

Ombudsman dětem

Nabídka zaměstnání ve Věznici Stráž pod Ralskem

Věznice Stráž p. R._příslušník VS ČR

Informace k podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v návaznosti na platná opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19

FÚ tisková zpráva Kontakty-FU_pro_Liberecky_kraj

Svoz odpadů 2021

Svoz odpadů – kalendář 2021.xls

Mimořádná pomoc osamoceným seniorům a rodičům samoživitelům

Charita mimořádná pomoc Podzim 2020

Obnova památkově chráněně komunikace v obci Bořejov

Realizovaný projekt „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje Transparent – Kraj   Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu transparent Min.kultury  

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou […]

Výstavba víceúčelového hřiště

Tímto bych ráda informovala občany o dokončení prací na výstavbě nového víceúčelového hřiště, které bylo v těchto týdnech dokončeno. Počátkem všeho bylo schválení projektu zastupitelstvem obce Ždírec a podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje – z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje, Program obnovy venkova, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské […]

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress