Úřední deska

Úřední deska
Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Ždírec - Volby - Zastupitelstvo obce - Obecní úřad Ždírec

Exekutorský úřad - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.9.2018  10.10.2018    Dražební vyhláška [PDF 241kB]  Dražební vyhláška
 13.4.2018  16.5.2018    Dražební vyhláška [PDF 176kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.9.2015  19.11.2015    Dražební vyhláška [PDF 166kB]  Dražební vyhláška

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 10.12.2018  9.1.2019    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody [PDF 253kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.11.2018  15.12.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,442kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.11.2018  7.12.2018    Aukční vyhláška [PDF 420kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2018  5.12.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 588kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.9.2018  7.10.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 400kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.5.2018  13.6.2018    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2017 [PDF 376kB]  Ostatní informace
 27.4.2018  28.5.2018    Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí [PDF 80kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2018  28.5.2018    Informace ke zpřístupnění - daň z nemovitosti [PDF 118kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2018  28.5.2018    Informace k zasílání složenek - daň z nemovitostí [PDF 148kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.4.2018  30.4.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 1,919kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.1.2018  26.1.2018    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 472kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.9.2017  1.10.2017    Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyhláška [PDF 250kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.2.2017  1.8.2017    Oznámení o schválení závěrečného účtu Svazku obcí Máchův kraj 2015 [PDF 143kB]  Ostatní informace
 30.4.2017  31.5.2017    Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 [PDF 235kB]  Ostatní informace
 15.5.2017  31.5.2017    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2016 [PDF 391kB]  Ostatní informace
 13.4.2017  6.5.2017    Komplexní pozemkové úpravy - zjišťování průběhu hranic pozemků [PDF 298kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.2.2017  10.3.2017    Pozemkové úpravy - úvodní jednání [PDF 426kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.1.2017  30.1.2017    Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ždírec v Podbezdězí [PDF 482kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2017  22.1.2017    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,368kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.12.2016  13.1.2017    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,368kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.11.2016  2.12.2016    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,260kB]  Ostatní informace
 25.10.2016  1.12.2016    Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí [PDF 189kB]  Ostatní informace
 25.10.2016  13.11.2016    Návrh rozpočtu 2017 - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 383kB]  Ostatní informace
 28.7.2016  30.9.2016    Nařízení Libereckého kraje - zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru [PDF 262kB]  Ostatní informace
 3.8.2016  3.9.2016    Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového fondu [PDF 1,415kB]  Ostatní informace
 27.4.2016  27.7.2016    Oznámení o zamýšleném převodu [PDF 718kB]  Ostatní informace
 22.6.2016  22.7.2016    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 294kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.6.2016  22.7.2016    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 533kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.5.2016  23.6.2016    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj (návrh) [PDF 268kB]  Ostatní informace
 19.5.2016  5.6.2016    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 2,401kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2016  4.6.2016    Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu [PDF 5,019kB]  Ostatní informace
 21.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek [PDF 258kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - FÚ [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - FÚ [PDF 328kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - FÚ [PDF 173kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2016  25.4.2016    Stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 331kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2016  25.4.2016    Myslivecká konference [PDF 1,106kB]  Ostatní informace
 26.2.2016  31.3.2016    Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu [PDF 179kB]  Ostatní informace
 2.2.2016  2.3.2016    Nepronajaté pozemky ve vlastnictví státu [PDF 382kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2015  13.2.2016    Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyloženík veřejnému nahlédnutí [PDF 163kB]  Ostatní informace
 19.10.2015  31.1.2016    Kotlíkové dotace v Libereckém kraji [PDF 269kB]  Ostatní informace
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy [PDF 79kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy - příloha č. 1 [PDF 185kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy - příloha č. 2 [PDF 187kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy - příloha č. 3 [PDF 185kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.11.2015  31.12.2015    Finanční úřad - úhrada daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO [PDF 153kB]  Ostatní informace
 15.11.2015  7.12.2015    Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj [PDF 235kB]  Rozpočet a finance
 5.11.2015  6.12.2015    Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového fondu [PDF 467kB]  Ostatní informace
 1.10.2015  28.10.2015    Přerušení el. energie [PDF 47kB]  Ostatní informace
 7.9.2015  23.10.2015    Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování návrhu Aktualizace č, 1 Zásad územního rozvoje Lib.kraje [PDF 145kB]  Vyhlášky a nařízení
 29.9.2015  22.10.2015    Přerušení el. energie [PDF 46kB]  Ostatní informace
 21.8.2015  30.9.2015    Obnova katastrální operátu [PDF 1,418kB]  Ostatní informace
 14.9.2015  30.9.2015    Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ždírec v Podbezdězí [PDF 1,007kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.8.2015  10.9.2015    Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového fondu [PDF 410kB]  Ostatní informace
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek [PDF 88kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek [PDF 196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015     [PDF 196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek [PDF 196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek [PDF 403kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015     [PDF 131kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2015  23.6.2015    Oznámení o návrzích opratření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek [PDF 248kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.5.2015  7.6.2015    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj (návrh) [PDF 389kB]  Rozpočet a finance
 28.4.2015  2.6.2015    Veřejná vyhláška FÚ [PDF 87kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2015  2.6.2015    Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu FÚ [PDF 177kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2015  31.5.2015    Vyúčtování vodného za rok 2014 [PDF 876kB]  Ostatní informace
 23.2.2015  23.5.2015    Zákaz vstupu do lesa [PDF 947kB]  Ostatní informace
 11.3.2015  27.3.2015    Pozvánka všem členům honebního společenstva [PDF 39kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Ždírec - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 18.2.2017  6.3.2017    Usnesení č. 1/2017 [PDF 300kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.2.2017  17.2.2017    Veřejné zasedání [PDF 175kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2016  7.1.2017    Usnesení č. 8/2016 [PDF 171kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.12.2016  7.1.2017    Rozpočet 2017 [PDF 2,125kB]  Rozpočet a finance
 13.12.2016  22.12.2016    Veřejné zasedání [PDF 175kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2016  21.12.2016    Návrh rozpočtu 2017  [PDF 406kB]  Rozpočet a finance
 7.11.2016  25.11.2016    Usnesení č. 7/2016 [PDF 169kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2016  5.11.2016    Veřejné zasedání [PDF 172kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.10.2016  24.10.2016    Výsledky voleb 7.-8.10.2016 [PDF 580kB]  Ostatní informace
 14.9.2016  6.10.2016    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 84kB]  Ostatní informace
 12.9.2016  30.9.2016    Usnesení č. 6/2016 [PDF 304kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.8.2016  10.9.2016    Usnesení č. 5/2016 [PDF 304kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.9.2016  10.9.2016    Veřejné zasedávní [PDF 172kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.8.2016  25.8.2016    Veřejné zasedání [PDF 102kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.7.2016  15.8.2016    Usnesení č. 4/2016 [PDF 102kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.7.2016  31.7.2016    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu přestupkové agendy [PDF 126kB]  Ostatní informace
 21.7.2016  30.7.2016    Veřejné zasedání [PDF 103kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.6.2016  30.6.2016    Usnesení č. 3/2016 [PDF 106kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.5.2016  3.6.2016    Veřejné zasedání [PDF 107kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2016  27.5.2016    Závěrečný účet obce za rok 2015 [PDF 386kB]  Rozpočet a finance
 11.5.2016  27.5.2016    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 [PDF 7,651kB]  Ostatní informace
 10.4.2016  30.4.2016    Usnesení č. 2/2016 [PDF 106kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.3.2016  20.4.2016    Záměr obce prodat pozemek [PDF 102kB]  Ostatní informace
 31.3.2016  8.4.2016    Veřejné zasedání [PDF 106kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.3.2016  31.3.2016    Záměr obce prodat pozemek [PDF 102kB]  Ostatní informace
 19.2.2016  10.3.2016    Usnesení č. 1/2016 [PDF 103kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.2.2016  17.2.2016    Veřejné zasedání [PDF 102kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.1.2016  10.2.2016    Záměr obce pronajmout pozemky [PDF 101kB]  Ostatní informace
 22.12.2015  10.1.2016    Usnesení č. 7/2015 [PDF 107kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2015  10.1.2016    Rozpočet 2016 - příjmy [PDF 206kB]  Rozpočet a finance
 22.12.2015  10.1.2016    Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 295kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.12.2015  10.1.2016    Rozpočet 2016 - výdaje [PDF 234kB]  Rozpočet a finance
 22.12.2015  23.12.2015    Rozpočet 2015 - příjmy [PDF 207kB]  Rozpočet a finance
 22.12.2015  23.12.2015    Rozpočet 2015 - výdaje [PDF 238kB]  Rozpočet a finance
 9.12.2015  19.12.2015    Veřejné zasedání [PDF 103kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.11.2015  18.11.2015    Usnesení č. 6/2015 [PDF 104kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.10.2015  31.10.2015    Veřejné zasedání [PDF 101kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.9.2015  23.9.2015    Usnesení č. 5/2015 [PDF 99kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.8.2015  5.9.2015    Veřejné zasedání [PDF 100kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.7.2015  19.8.2015    Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 [PDF 615kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.7.2015  19.8.2015    Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 [PDF 217kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.7.2015  19.8.2015    Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 [PDF 7,694kB]  Vyhlášky a nařízení
 12.7.2015  28.7.2015    Usnesení č. 4/2015 [PDF 102kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.7.2015  11.7.2015    Veřejné zasedání [PDF 101kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.5.2015  5.6.2015    Usnesení č. 3/2015. [PDF 108kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.5.2015  16.5.2015    Veřejné zasedání [PDF 103kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.4.2015  9.5.2015    Závěrečný účet obce za rok 2014 [PDF 128kB]  Rozpočet a finance
 23.4.2015  9.5.2015    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 [PDF 301kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.3.2015  20.4.2015    Záměr obce prodat pozemky [PDF 102kB]  Ostatní informace
 22.3.2015  11.4.2015    Usnesení č. 2/2015 [PDF 102kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.3.2015  21.3.2015    Veřejné zasedání [PDF 104kB]  Ostatní informace
 16.2.2015  16.3.2015    Záměr obce pronajmout pozemky [PDF 102kB]  Ostatní informace
 16.2.2015  16.3.2015    Usnesení č. 1/2015 [PDF 103kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2014 [PDF 200kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2013 [PDF 233kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2012 [PDF 232kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2011 [PDF 230kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2010 [PDF 229kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2009 [PDF 229kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Rozpočet 2008 [PDF 226kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Řád veřejného pohřebiště [PDF 143kB]  Ostatní informace
 8.3.2015  9.3.2015    Závěrečný účet obce za rok 2010 [PDF 443kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 404kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2015  9.3.2015    Závěrečný účet obce za rok 2012 [PDF 405kB]  Rozpočet a finance
 17.12.2014  17.1.2015    Rozpočet na rok 2015 [PDF 280kB]  Rozpočet a finance
 11.4.2014  30.4.2014    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 [PDF 598kB]  Rozpočet a finance
 11.4.2014  30.4.2014    Závěrečný účet obce za rok 2013 [PDF 414kB]  Rozpočet a finance

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Volby - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 27.11.2017  28.1.2018    Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta [PDF 443kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 17.12.2014  3.1.2015    Usnesení č.7 2014 [PDF 171kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Ždírec - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 20.12.2018  10.1.2019    Usnesení č. 7/2018 [PDF 405kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2018  5.1.2019    Rozpočtové změny č. 3/2018 [PDF 211kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2017  31.12.2018    Oznámení o schválení rozpočtu 2018 [PDF 356kB]  Rozpočet a finance
 16.12.2017  31.12.2018    Rozpočet 2018 [PDF 307kB]  Rozpočet a finance
 11.12.2018  19.12.2018    Veřejné zasedání [PDF 8kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.12.2018  18.12.2018    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2019 [PDF 421kB]  Ostatní informace
 7.11.2018  11.12.2018    SOMK - Návrh rozpočtu na rok 2019 [PDF 269kB]  Ostatní informace
 14.11.2018  11.12.2018    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj [PDF 314kB]  Ostatní informace
 18.11.2018  4.12.2018    Usnesení č. 6/2018 z ustavujícího zasedání [PDF 119kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.11.2018  17.11.2018    Veřejné zasedání - ustavující zasedání [PDF 419kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.10.2018  23.10.2018    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [PDF 134kB]  Ostatní informace
 10.10.2018  18.10.2018    EKOD - Pozvánka na jednání [PDF 389kB]  Ostatní informace
 17.9.2018  10.10.2018    Přechodné jízdní řády - Ždírec-Bořejov-Blatce [PDF 331kB]  Ostatní informace
 17.9.2018  10.10.2018    Přechodné jízdní řády - Ždírec-Bořejov-Blatce II.etapa [PDF 331kB]  Ostatní informace
 24.9.2018  10.10.2018    Usnesení č. 5/2018 [PDF 147kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.8.2018  6.10.2018    Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupetelstva obce [PDF 219kB]  Ostatní informace
 19.9.2018  6.10.2018    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce [PDF 282kB]  Ostatní informace
 7.9.2018  5.10.2018    Svolání zasedání okrskové volební komise [PDF 174kB]  Ostatní informace
 6.4.2018  30.9.2018    Rozpočtové změny č. 1/2018 [PDF 103kB]  Rozpočet a finance
 28.8.2018  21.9.2018    Prodej pozemku parc.č. 1365/12 (část pozemku parc.č. 1365/1) [PDF 202kB]  Ostatní informace
 13.9.2018  21.9.2018    Veřejné zasedání [PDF 214kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.7.2018  18.8.2018    Veřejná vyhláška - Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území [PDF 1,204kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.7.2018  15.8.2018    Usnesení č. 4/2018 [PDF 142kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.7.2018  15.8.2018    Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 [PDF 149kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.7.2018  15.8.2018    Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 [PDF 127kB]  Vyhlášky a nařízení
 18.7.2018  27.7.2018    Veřejné zasedání [PDF 210kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.7.2018  21.7.2018    Komplexní pozemkové úpravy - žádost o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek [PDF 596kB]  Ostatní informace
 28.6.2017  30.6.2018    Závěrečný účet obce za rok 2016 [PDF 638kB]  Rozpočet a finance
 2.6.2018  30.6.2018    Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 [PDF 477kB]  Vyhlášky a nařízení
 6.6.2018  27.6.2018    EKOD - Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 [PDF 118kB]  Ostatní informace
 6.6.2018  27.6.2018    EKOD - Závěrečný účet za rok 2017 [PDF 60kB]  Ostatní informace
 2.6.2018  20.6.2018    Usnesení č. 3/2018 [PDF 144kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.5.2018  16.6.2018    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 1,795kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.5.2018  13.6.2018    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj [PDF 304kB]  Ostatní informace
 10.6.2017  10.6.2018    Oznámení o schválení rozpočtových opatření rozpočtu na rok 2017 [PDF 238kB]  Rozpočet a finance
 23.5.2018  8.6.2018    Veřejné zasedání [PDF 8kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.5.2018  2.6.2018    Veřejné zasedání [PDF 220kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.5.2018  31.5.2018    Závěrečný účet obce za rok 2017 [PDF 189kB]  Rozpočet a finance
 1.5.2018  31.5.2018    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 [PDF 6,500kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.4.2018  30.4.2018    Usnesení č. 2/2018 [PDF 140kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.3.2018  6.4.2018    Veřejné zasedání [PDF 217kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.2.2018  5.3.2018    EKOD - Oznámení o schválení rozpočtu 2017 [PDF 44kB]  Ostatní informace
 12.2.2018  28.2.2018    Usnesení č. 1/2018 [PDF 392kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.1.2018  13.2.2018    Výsledky prezidentských voleb - 1. kolo [PDF 407kB]  Ostatní informace
 30.1.2018  10.2.2018    Veřejné zasedání [PDF 395kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.1.2018  27.1.2018    Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb - II. kolo [PDF 681kB]  Ostatní informace
 15.12.2017  18.1.2018    Pozvánka EKOD [PDF 350kB]  Ostatní informace
 14.12.2017  14.1.2018    Informace o době a místě konání volby prezidenta [PDF 740kB]  Ostatní informace
 16.12.2017  5.1.2018    Rozpočet 2018 [PDF 307kB]  Rozpočet a finance
 16.12.2017  5.1.2018    Usnesení č. 9/2017 [PDF 395kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.4.2017  31.12.2017    Oznámení o zveřejnění SOMK. [PDF 205kB]  Ostatní informace
 13.9.2017  31.12.2017    Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji [PDF 1,751kB]  Ostatní informace
 15.12.2017  31.12.2017    Rozpočtové změny č. 3/2017 [PDF 352kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2017  22.12.2017    Svolání zasedání okrskové volební komise [PDF 463kB]  Ostatní informace
 5.12.2017  16.12.2017    Veřejné zasedání [PDF 389kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2017  15.12.2017    Návrh rozpočtu 2018 [PDF 410kB]  Rozpočet a finance
 28.11.2017  15.12.2017    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2018 [PDF 149kB]  Ostatní informace
 28.11.2017  15.12.2017    EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2017 [PDF 161kB]  Ostatní informace
 28.11.2017  15.12.2017    EKOD - Návrh střednědobého výhledu na roky 2019 - 2023 [PDF 149kB]  Ostatní informace
 25.11.2017  11.12.2017    Usnesení č. 8/2017 [PDF 303kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.11.2017  10.12.2017    Pozvánka EKOD [PDF 531kB]  Ostatní informace
 8.11.2017  30.11.2017    Svazek obcí Máchův kraj - Rozpočet na rok 2018 - návrh [PDF 359kB]  Ostatní informace
 8.11.2017  30.11.2017    Svazek obcí Máchův kraj - Střednědobý výhled na roky 2019-2021 - návrh [PDF 352kB]  Ostatní informace
 20.10.2017  29.11.2017    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj [PDF 305kB]  Ostatní informace
 14.11.2017  24.11.2017    Veřejné zasedání [PDF 174kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.11.2017  22.11.2017    Pozvánka EKOD [PDF 146kB]  Ostatní informace
 21.10.2017  15.11.2017    Výsledky voleb 20.-21.10.2017 [PDF 485kB]  Ostatní informace
 26.10.2017  11.11.2017    Usnesení č. 7/2017 [PDF 410kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.10.2017  31.10.2017    Usnesení č. 6/2017 [PDF 308kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.10.2017  31.10.2017    Rozpočtové změny č. 2/2017 [PDF 205kB]  Rozpočet a finance
 17.10.2017  26.10.2017    Veřejné zasedání [PDF 170kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.10.2017  22.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky [PDF 384kB]  Ostatní informace
 22.9.2017  22.10.2017    Svolání zasedání okrskové volební komise [PDF 277kB]  Ostatní informace
 4.9.2017  21.10.2017    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 301kB]  Ostatní informace
 4.10.2017  14.10.2017    Veřejné zasedání [PDF 179kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.9.2017  16.9.2017    Pozvánka na jednání Svazku obcí Máchův kraj [PDF 375kB]  Ostatní informace
 25.8.2017  15.9.2017    Prodej pozemku parc.č. 485/23 [PDF 168kB]  Ostatní informace
 27.8.2017  15.9.2017    Usnesení č. 5/2017 [PDF 302kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.8.2017  5.9.2017    Návrh zadání územního plánu Ždírec [PDF 129kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.8.2017  5.9.2017    Veřejná vyhláška k návrhu zadání územního plánu Ždírec [PDF 39kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.8.2017  26.8.2017    Veřejné zasedání [PDF 173kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.6.2017  16.7.2017    Usnesení č. 4/2017 [PDF 311kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.6.2017  28.6.2017    Veřejné zasedání [PDF 176kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2017  26.6.2017    Usnesení č. 3/2017 [PDF 311kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2017  26.6.2017    Rozpočtové změny č. 1/2017 [PDF 198kB]  Rozpočet a finance
 7.6.2017  23.6.2017    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 [PDF 6,547kB]  Rozpočet a finance
 7.6.2017  23.6.2017    Závěrečný účet obce za rok 2016 [PDF 638kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2017  9.6.2017    Veřejné zasedání [PDF 175kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.4.2017  20.5.2017    Prodej pozemku parc.č. 1325/2 [PDF 167kB]  Ostatní informace
 18.4.2017  12.5.2017    Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny [PDF 278kB]  Ostatní informace
 15.4.2017  2.5.2017    Usnesení č. 2/2017 [PDF 308kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.4.2017  15.4.2017    Veřejné zasedání [PDF 176kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.12.2014  8.1.2015    Prodej pozemků [PDF 162kB]  Ostatní informace
 8.12.2014  24.12.2014    Veřejné zasedání zastupitelstva 16.12.2014 [PDF 174kB]  Ostatní informace
 24.11.2014  7.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 171kB]  Rozpočet a finance
 1.9.2013  1.10.2013    Návrh rozpočtu na rok 2014 [PDF 88kB]  Rozpočet a finance
 1.9.2012  1.10.2012    Návrh rozpočtu na rok 2013 [PDF 86kB]  Rozpočet a finance
 1.9.2011  1.10.2011    Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 83kB]  Rozpočet a finance
 1.9.2010  1.10.2010    Návrh rozpočtu na rok 2011 [PDF 82kB]  Rozpočet a finance
 1.9.2009  1.10.2009    Návrh rozpočtu na rok 2010 [PDF 82kB]  Rozpočet a finance
 1.9.2008  1.10.2008    Návrh rozpočtu na rok 2009 [PDF 82kB]  Rozpočet a finance
 1.9.2007  1.10.2007    Návrh rozpočtu na rok 2008 [PDF 80kB]  Rozpočet a finance

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress